083.779.7738 | 18A Hoàng Hoa Thám, Nha Trang clbkhoinghiep.nt@gmail.com

Trình bày văn bản hành chính

Trình bày văn bản hành chính

10/08/2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Trình bày văn bản hành chính The Sphinx

Đây là một kỹ năng rất quan trọng, gần như những ai làm ở công sở, văn phòng sớm muộn gì cũng liên quan đến. Ở trường, hầu như kỹ năng này ít được chú trọng, trừ một số ngành chuyên sâu về hành chính, quản trị văn phòng thì mới đề cập đến.

Như vậy, người tốt nghiệp trường cao đẳng, đại học ra, nếu không quan tâm đến kỹ năng  soạn thảo, tình bày văn bản thì đến lúc đi làm sẽ gặp nhiều khó khăn.

Vậy, làm sao biết một văn bản hành chính nên trình bày như thế nào? Bạn có thể xem Thông tư số 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ: Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

Cuộn về đỉnh trang
Chuyển đến thanh công cụ