Tham gia Câu lạc bộ Khởi nghiệp Trung tâm sinh hoạt Thanh niên TP. Nha Trang

Câu lạc bộ Khởi nghiệp Trung tâm sinh hoạt Thanh niên thành phố Nha Trang là một đơn vị được sự bảo trợ của Thành Đoàn thành phố Nha Trang. Chúng tôi hoạt động phi lợi nhuận nhằm mục đích hỗ trợ những người muốn ra khởi nghiệp, đặc biệt là đối tượng Đoàn viên, thanh niên sống tại địa bàn thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Để có thể tham gia làm thành viên Câu lạc bộ, bạn cần chuẩn bị các bước:

  1. Đọc kỹ Nội quy, tán thành nội quy trước khi liên hệ với văn phòng CLB
  2. Tìm hiểu cách thức sinh hoạt, các hội nhóm của CLB để thấy hoạt động nào thích hợp nhất để có ý định đăng ký tham gia sinh hoạt ít nhất một hoạt động cụ thể. Thông tin đầy đủ tại đây.
  3. Điền form đăng ký https://bit.ly/clb_reg_form với những thông tin cá nhân của bạn để văn phòng CLB có thể liên hệ mời tham gia các hoạt động

Sau những bước trên, hàng tuần bạn sẽ nhận email, thông báo qua một nhóm trên Zalo. Những thông tin/ sự kiện quan trọng chúng tôi sẽ gửi SMS, gọi điện thoại thông báo.

Một khi đã tham gia sinh hoạt được một thời gian như một thành viên dự thính, nếu bạn có nguyện vọng trở thành thành viên chính thức có đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ, lúc đó hãy trực tiếp đến văn phòng để ký vào đơn và đóng hội phí.