Tài liệu tham khảo

Để tiện việc lập dự án kinh doanh của các bạn, chúng tôi tập hợp một số file dự án kinh doanh mẫu trên Internet tập hợp về một nơi, giúp tiết kiệm thời gian tìm kiếm.

Trong quá trình chọn lựa đưa vào chắc chắn sẽ có những thiếu sót trong quá trình biên tập, hãy comment những chỗ bạn thấy bất ổn giúp chúng tôi cập nhật thông tin tốt hơn.

Truy cập TẠI ĐÂY.

Các thành viên CLB có thời gian rảnh hãy chung tay đọc, chỉnh sửa những chỗ chưa hợp lý để chúng ta có một bộ tài liệu hoàn thiện phục vụ cho việc khởi nghiệp tinh gọn.