Hoạt động về khởi sự doanh nghiệp của Tỉnh Khánh Hòa

Vào ngày 25/4/2019 (Thứ năm) sẽ diến ra sự kiện Talk show “Khát vọng khởi nghiệp” tại Giảng đường trường ĐH Nha Trang (02 Nguyễn Đình Chiểu, Vĩnh Thọ, Tp. Nha Trang).

Theo thông tin từ ban tổ chức thì sự kiện này nhằm:

  • Cung cấp thông tin, kiến thức, hỗ trợ thanh niên phát triển mô hình sản xuất, thành lập tổ hợp tác thanh niên, thành lập doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp; Đánh giá thị trường; Tổ chức nhân sự; Lựa chọn hình thức pháp lý; Ước tính vốn khởi sự; Lập kế hoạch thu lợi nhuận…
  • Bồi dưỡng, trang bị cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên các kiến thức, kỹ năng để quản lý, điều hành doanh nghiệp và tổ chức sản xuất, kinh doanh có hiệu quả.
  • Thông qua tổ chức bồi dưỡng, hỗ trợ các kiến thức cơ bản về Khởi sự doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.