Phần mềm soạn thảo văn bản thô Notepad++

Post Reply
thesphinx
Site Admin
Posts: 64
Joined: Wed Sep 19, 2018 3:11 pm

Phần mềm soạn thảo văn bản thô Notepad++

Post by thesphinx » Thu Oct 10, 2019 9:09 am

Notepad++ (còn có tên gọi/ đọc là Notepad Plus Plus) là một phần mềm soạn thảo văn bản thô, chạy trên Windows rất tốt. Dùng nó để viết mã lập trình sẽ giúp đổi màu mã, dễ đọc, hỗ trợ Unicode tiếng Việt tốt và có thể lưu file lại với dấu xuống dòng dùng cho hệ điều hành khác Windows.

Dưới bài này có đính kèm Notepad++ phiên bản 7.7.1, chỉ cần lấy về, xả nén ra rồi nhấp đúp vào file notepad++.exe là có thể chạy được và sử dụng.

Sử dụng rất đơn giản: chạy Notepad++ lên, bấm Ctrl + O (chữ o trong ò ó o, không phải zero) để mở file cần soạn thảo.

Link để download Notepad++ phiên bản 7.7.1 tại đây: https://drive.google.com/open?id=1nsjOu ... AXs8RY6Nkq

Post Reply