Rau sạch hữu cơ "5 không" là như thế nào?

Trò chuyện, thảo luận mọi vấn đề.
Post Reply
thesphinx
Site Admin
Posts: 64
Joined: Wed Sep 19, 2018 3:11 pm

Rau sạch hữu cơ "5 không" là như thế nào?

Post by thesphinx » Tue Oct 01, 2019 9:33 am

5 không ở đây được hiểu là:

- Không dùng phân bón hóa học
- Không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
- Không có chất biến đổi gen
- Không chất kích thích sinh trưởng
- Không sử dụng thuốc diệt cỏ

Sản phẩm rau củ quả làm ra đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, đủ tiêu chuẩn an toàn về thực phẩm.

Post Reply