Cài đặt phần mềm Dolibarr ERP & CRM

Post Reply
thesphinx
Site Admin
Posts: 64
Joined: Wed Sep 19, 2018 3:11 pm

Cài đặt phần mềm Dolibarr ERP & CRM

Post by thesphinx » Wed Sep 25, 2019 10:52 am

Để đảm bảo việc cài đặt thành công, nếu bạn là người cài đặt 100%, hãy chắc rằng bạn đã tìm hiểu qua về Nguyên tắt chung cài đặt web app PHP, còn nếu bạn chỉ cài đặt khi đã có mọi thông số, chỉ cần làm các bước sau:

1. Truy cập vào https://crm.khoinghiepkhanhhoa.com sẽ được hệ thống tự chuyển hướng qua trang cài đặt https://crm.khoinghiepkhanhhoa.com/install/index.php , trông như sau:
Bước đầu tiên
Bước đầu tiên
dolibarr-01.jpg (39.46 KiB) Viewed 122 times
Chọn tiếng Anh - Mỹ như hình và bấm nút Next step để qua bước tiếp theo.
Bước thứ 2 - kiểm tra hệ thống
Bước thứ 2 - kiểm tra hệ thống
dolibarr-02.jpg (93.54 KiB) Viewed 122 times
Nếu mọi thứ xanh lá cây, bấm nút Start như trên hình để qua bước tiếp. Nếu không xanh lá cây, hỏi nhà cung cấp hosting để chỉnh sửa cho hoàn chỉnh.
Bước thứ 3 - điền thông số
Bước thứ 3 - điền thông số
dolibarr-03.jpg (62.75 KiB) Viewed 122 times
Chỉ quan tâm những thông số đúng như trên hình, các thông số khác để nguyên là có thể sử dụng được.

Tiến hành cài đặt cho đến khi xong.
Attachments
Mật khẩu truy cập MySQL để cài đặt Dolibarr
Mật khẩu truy cập MySQL để cài đặt Dolibarr
dolibarr-mysql-password.jpg (14.67 KiB) Viewed 122 times

Post Reply