Hướng phát triển nghề nghiệp cho sinh viên

Chỉ đăng tin cần mua/ cần bán.
Post Reply
thesphinx
Site Admin
Posts: 64
Joined: Wed Sep 19, 2018 3:11 pm

Hướng phát triển nghề nghiệp cho sinh viên

Post by thesphinx » Mon Aug 26, 2019 10:47 pm

Tất cả những tư liệu bên dưới thuộc về tác giả Vũ Anh Tuấn, một người rất am hiểu về khởi nghiệp.

01-Hoạch định nghề nghiệp – Career planning
http://www.youtube.com/watch?v=JPUbRFBTW_g
http://www.youtube.com/watch?v=JIWjTiAi5mQ
http://www.youtube.com/watch?v=6Uw-BxbusYM
02-Chuẩn bị phỏng vấn – How to prepare for the interview
http://www.youtube.com/watch?v=jjiXzNMex2w
http://www.youtube.com/watch?v=yrHo4mh779E
03-Hướng dẫn phỏng vấn – How to win in interview
http://www.youtube.com/watch?v=6SYrOpPc_u0
http://www.youtube.com/watch?v=xSyEiKMDEsA
04-Làm thế nào vượt qua thử việc – Effective probation
http://www.youtube.com/watch?v=HIGIV8v-4VM
http://www.youtube.com/watch?v=pYvBMBEcKFs
05-Kỹ năng mềm – The importance of sofskill and how to develop them
http://www.youtube.com/watch?v=MvXsLHbW1p8
http://www.youtube.com/watch?v=CrWUyy_lET4
http://www.youtube.com/watch?v=JZdOJPn5CL4
06-Thực tập hiệu quả - Effective internship
http://www.youtube.com/watch?v=tTHwlkmz874
http://www.youtube.com/watch?v=pyTBXgRb1aQ
http://www.youtube.com/watch?v=O17iMO4JDGk
07-Khung năng lực – Competencies framework
http://www.youtube.com/watch?v=zsgPftZsy7c...
http://www.youtube.com/watch?v=JeiCdSKVivI...
http://www.youtube.com/watch?v=wvszIsJBxqc...
08-Tư duy tích cực – Positive thinking
http://www.youtube.com/watch?v=_CVg0VMSLWc
http://www.youtube.com/watch?v=afjsEllXiUQ
09-Thách thức lao động trẻ trong thế kỷ 21- Challenges for young workforces in 21st century
http://www.youtube.com/watch?v=WDBF1kreLY0
http://www.youtube.com/watch?v=-ic2VsKxp-k
http://www.youtube.com/watch?v=IwRAQhT1dXQ
10-Con đường cho thi trượt đại học – Career for out of university examination
http://www.youtube.com/watch?v=ahyCNhwYS-k
http://www.youtube.com/watch?v=e7TiC7pY72w
http://www.youtube.com/watch?v=-A3WqhpWw2o
11-Vai trò tính cách trong phát triển nghề nghiệp – Personality and its role in career development
http://www.youtube.com/watch?v=RxWUNRDasfE
http://www.youtube.com/watch?v=NQ9LV7RBVCI
http://www.youtube.com/watch?v=A4vZIxbKA4w
12-Sáng tạo hiệu quả - Effective creativity
http://www.youtube.com/watch?v=nmio2JU6c3s
http://www.youtube.com/watch?v=LHK8QzDGMdU
http://www.youtube.com/watch?v=_M9Ju5i_2YY
13-Nhà trường và doanh nghiệp cùng đào tạo – University and corporation work to gather for student
http://www.youtube.com/watch?v=K_mBJKnwjpA
http://www.youtube.com/watch?v=yKbCHjXEO2k
http://www.youtube.com/watch?v=4RNlz0wVTJw
14-Làm việc hiệu quả trong môi trường chuyên nghiệp – Effective working in professional working environment
http://www.youtube.com/watch?v=7IhFyuYJUHM
http://www.youtube.com/watch?v=t_txRTO0Ozg
http://www.youtube.com/watch?v=Y8uPn_60HPM
15-Làm việc nhóm - Effective teamwork
http://www.youtube.com/watch?v=UUt_yL13UL4
http://www.youtube.com/watch?v=X5KCquYQbik
http://www.youtube.com/watch?v=hGGfNJo_Yg0
16-Phát triển thương hiệu bản thân – How to develop personal brand name
http://www.youtube.com/watch?v=tnQoL_WbYPU
http://www.youtube.com/watch?v=H_BZkiAgECI
http://www.youtube.com/watch?v=4CRiTmhqyQw

Post Reply