Chợ nông sản Khánh Hòa nongsankhanhhoa.vn

Bộ tài liệu hoàn chỉnh.
Post Reply
thesphinx
Site Admin
Posts: 64
Joined: Wed Sep 19, 2018 3:11 pm

Chợ nông sản Khánh Hòa nongsankhanhhoa.vn

Post by thesphinx » Thu Oct 10, 2019 8:52 am

Đây là dự án do CLB Khởi nghiệp thực hiện. Dự án này mục đích tạo một sàn giao dịch B2B hỗ trợ nhà nông cung cấp thông tin, tạo điều kiện đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp.

Bắt đầu tự án: tháng 10/2019.

Post Reply