Page 1 of 1

Cài đặt plugin tên là Litespeed Cache cho WordPress

Posted: Thu Oct 17, 2019 11:30 am
by thesphinx
WordPress (sẽ viết tắt là WP về sau) bình thường chạy hơi nặng nề, trang web nạp xuống chậm. Theo khảo sát của Google, nếu một trang web nạp chậm hơn 3 giây từ lúc người dùng truy cập, có đến 70% người dùng bỏ cuộc, rời bỏ trang web. Do đó, làm cho trang web vận hành bằng WordPress chạy nhanh là một điều quan trọng.

Cài plugin tên là Litespeed Cache là một cách giúp tăng tốc. Bài này hướng dẫn cách cài.

1. Nắm lý thuyết cài một Plugin bất kỳ cho WordPress qua bài viết này.

2. Tiến hành cài đặt, tên plugin chính xác là LiteSpeed Cache có biểu tượng như sấm sét màu vàng nằm bên trong hình vuông dựng nghiêng màu xanh, tác giả phát hành là LiteSpeed Technologies.

3. Vào Settings của plugin LiteSpeed Cache vừa cài bấm nút Save Changes để kết thúc việc cài đặt.

Xong!