Cài đặt một Plugins cho WordPress

Post Reply
thesphinx
Site Admin
Posts: 64
Joined: Wed Sep 19, 2018 3:11 pm

Cài đặt một Plugins cho WordPress

Post by thesphinx » Thu Oct 17, 2019 11:23 am

Plugin (còn có các tên gọi khác như là add-in, addin, add-on, or addon) là thành phần phụ thêm để tạo ra một chức năng mới cho phần mềm nói chung, ứng dụng WordPress nói riêng.

Tất nhiên, plugin cho phần mềm nào thì chỉ cài cho phần mềm đó, nó giống phụ tùng của xe cộ, máy móc vậy, không thể ráp lẫn lộn.

Có rất nhiều Plugins trên trang https://wordpress.org/plugins/

Cách tổng quát để cài một Plugin trong WordPress là:

1. Ở Admin Dashboard ta tìm đến mục Plugins -> Add New như hình:
Plugin menu Admin Dashboard
Plugin menu Admin Dashboard
wp-plugins-menu.png (41.54 KiB) Viewed 128 times
2. Gõ tên Plugin hoặc từ mô tả chức năng Plugin vào thanh tìm kiếm tìm Plugin cần cài đặt (ở góc phải của trang) như hình dưới:
Tìm kiếm Plugin ở ô tìm kiếm
Tìm kiếm Plugin ở ô tìm kiếm
wp-plugin-install-new.jpg (29.01 KiB) Viewed 128 times
Khi tìm ra Plugin sẽ hiển thị trong danh sách, ta bấm để xem hoặc đã chắc chắn, bấm nút Install để cài đặt. Đợi chút xíu để quá trình cài đặt diễn ra. Sau khi cài đặt xong, nút sẽ chuyển từ Install sang Active, ta bấm nút Active để kích hoạt Plugin.

3. Khi đã active Plugin thành công, ta sẽ tìm thấy nó xuất hiện ở menu trong dải Admin Dashboard bên trái của trang. Nếu không tìm thấy, hãy vào mục Plugins -> Installed Plugins sẽ thấy danh sách Plugins đã cài đặt, chắc chắn có tên Plugin vừa cài đặt xong, sẽ có mục Settings ngay bên dưới tên Plugin vừa cài đặt. Nếu không thấy, ta có thể thấy các mục như View details, Homepage, Support,... giúp ta tra cứu được các thông tin liên quan đến plugin để có thể sử dụng.

Post Reply