083.779.7738 | 18A Hoàng Hoa Thám, Nha Trang [email protected]

200 startup tham gia Ngày Khởi nghiệp

200 startup tham gia Ngày Khởi nghiệp

25/08/2018 Chức năng bình luận bị tắt ở 200 startup tham gia Ngày Khởi nghiệp The Sphinx

Tóm tắt nội dung bài báo: hơn 200 startup trong và ngoài nước đã tập trung về Trung tâm hội nghị Riverside Palace trong Ngày Khởi nghiệp (Startup Day 24-8) để trưng bày sản phẩm và tìm kiếm cơ hội giao dịch với khách hàng, nhà đầu tư.

Các startup đã bám sát thực tiễn cuộc sống, thể hiện sự quan tâm đến nhu cầu thường nhật của con người.

Xem toàn văn bài viết TẠI ĐÂY.

Cuộn về đỉnh trang
Chuyển đến thanh công cụ